Om oss

Trollhättans Sångargille

Här berättar vi lite om hur kören ser ut och fungerar

Dirigent och musikalisk ledare: Marie Wennberg

Styrelsen

Ordförande: Ingegerd Björlen

Kassör: Bengt-Åke Olsson (även medlemsansvarig)

Sekreterare: Carin Skog

Vice ordförande: Tage Västerstig

Vice sekreterare: Lena Öberg

Ledamöter: Anna Sjöqvist och Kennet Persson

Suppleant: Christina Nilsson

-----------------------

Revisorer: Helena Skärlén, Agneta Bjarne

Musikutskottet

Körens musikutskott består av dirigent samt representanter från varje stämsektion och har styrelsens uppdrag att föreslå lämpliga sånger och konsertprogram inför varje ny termin/säsong

Musikutskottet har för närvarande följande sammansättning:

 - Marie Wennberg (dirigent)

 - Eva Holmberg (stämvärd - Sopran)

 - Agneta Bjarne (stämvärd - Alt)

 - Kenneth Persson (stämvärd - Tenor)

 - Krister Fruberg (stämvärd - Bas)

Medlemsavgiften är 600:-/år men betalas per termin till vårt PG 17 53 12-8

Vi skall också nämna att vi har ett mycket gott samarbetar med Studiefrämjandet i Norra Älvsborg då kören bedrivs i studiecirkelform. 

Cantare

necesse est!

Vi framträder här vid traditionsenliga firanden av Valborgsmässoafton vid Lextorpskyrkan

Vi framträder här vid traditionsenliga firanden av Valborgsmässoafton vid Lextorpskyrkan

Även om vi har en huvudsakligen profan repertoar sjunger vi även klasssik och sakral musik. Här sjunger vi i Götalundens kyrka i maj 2011

Även om vi har en huvudsakligen profan repertoar sjunger vi även klasssik och sakral musik.

Här sjunger vi i Götalundens kyrka i maj 2011