Kontakt

Trollhättans Sångargille

Körens adress:

Trollhättans Sångargille

c/o Krister Fruberg

Tuppekullegatan 34

461 58 Trollhättan

Körens Plus-Giro:

17 53 12-8

 

Organisationsnummer:

863000-6727

Kontaktperson

0739-665541

Körledare

Ordförande

Kassör / Medlemsansvarig

Cantare

necesse est!